Publikationer


BJÖRKTAVLAN I VÅRA HJÄRTAN
Antologi med texter av Ingrid Book, Carina Hedén, Nils-Arvid Bringéus, Thomas Tidholm, Eva Londos, Per Lilienberg, Ludvig Rasmusson, Nina Bondeson, Gerhard Barmen, Ulrika Stahre, Bengt Berg, Ingela Strandberg, Göran Greider, Rosa Liksom, Gunnar Ohrlander, Borghild Håkansson och Staffan Backlund.
Redaktörer: Staffan Backlund, Borghild Håkansson.
48 sidor, rikt illustrerad.
1999, Postfuturistiska Förlaget, nr 1 i Postfuturistiska Sällskapets skriftserie Förbisedda bilder.
ISBN 91-630-7330-7

NÅGRA TANKAR OM BEGREPPET ARBETE, sammanställda av Staffan Backlund.
En citatsamling, med förord, om arbetslinjens förödande inverkan på den mänskliga organismen.
Cirka 40 sid.
2008, Postfuturistiska Förlaget, nr 1 i Postfuturistiska Sällskapets skriftserie Förbisedda tankar.
ISBN 978-91-633-2087-3

ANNAN KONST / OTHER ART.
Konsten är ett mystrium / Art’s mystrious.
Antologi om Annan Konst med texter av bland andra Olle Nessle, Sven-Eric Liedman, Rosa Liksom, Sune Nordgren, Christian Munthe, Nina Bondeson, Arja Elovirta, Anneli Jordahl, Göran Greider, Lotta Lotass, Clemens Altgård, Stina Högkvist, Po Tidholm, Ingvar Nistad, Johan Öberg, Bianca Maria Kohn Barmen, David Karlsson, Gunilla Kindstrand, Mårten Castenfors, Erkki Pirtola,
Staffan Backlund och Borghild Håkansson.
Redaktörer / Editors: Staffan Backlund, Borghild Håkansson.
200 sidor / pages. 74 sid. fotodel / 74 pages photo section.
2009, Postfuturistiska Förlaget / Postfuturistic Publishing.
Nr 2 i Postfuturistiska Sällskapets skriftserie Förbisedda bilder. / Monographs produced by Postfuturistic Publishing; Nr 2, Images Overlooked.
ISBN 978-91-633-3768-0

THE BIRCH BOARD PICTURE

Anthology with texts by Marit Stigsdotter, Gay Glans, Per Dahlström, Ingrid Book & Carina Hedén,Rosa Liksom, Borghild Håkansson and Staffan Backlund.

41 pages. Illustrated.
2012, Postfuturistiska Sällskapet och Nordic Heritage Museum, Seattle.
ISBN 978-91-637-2052-9, US ISBN 978-0-9712413-1-2.