OM OSS


POSTFUTURISTISKA SÄLLSKAPET är en ideell kulturförening grundad 1995 med syfte att främja gränsöverskridande kultur.

Föreningen vill skapa en plattform för Annan Konst i Sverige genom att producera nationella och internationella vandringsutställningar.

Annan Konst kan vara:
självlärd eller autodidakt konst – särlingskonst –
naiv konst – art brut – folklig konst – barns konst –
mindervärdig konst – oavsiktlig konst –
institutionskonst – brukskonst – trädgårdskonst – souvenirkonst …

bjorktavla